นายชาญกิจ ตระกูลวิไล

ที่อยู่ : 554/110 Inspire Place ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

E-Mail : tchankit@gmail.com

โทร : 08-6776-8888

ส่วนสูง : 178 cm
น้ำหนัก : 67 kg
สุขภาพ : แข็งแรง
วันเกิด : 10 ม.ค. 28
______________- ใบผ่านการเรียน รักษาดินแดน

- ใบรับรองการสิ้นสุดการสอบเทอม สุดท้ายจาก ม.กรุงเทพ

- ใบผ่านการฝึกงานจาก
นสพ.เดอะเนชั่น และ เนชั่นทีวี


______________

ผู้รับรอง :

อัจฉรา พงศ์วุฒิธรรม
ผู้ช่วยบรรณาธิการเศรษฐกิจ
นสพ.เดอะเนชั่น โทร 08-1889-2960

ทนง ขันทอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
เดอะเนชั่น โทร 08-1815-1133

ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ
จันทราวัฒนากุล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ม.กรุงเทพ โทร 08-1689-7150


______________

created : 1 March 2009

update : 2 September 2009

 


 

ไทย / English

Profile
-------------------------------------------


การศึกษา :
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิชาเอก : วารสารศาสตร์
วิชาโท : บริหารธุรกิจ

เกรดเฉลี่ย : 3.65 (เกียรตินิยมอันดัน 1)

- Transcript
ประสบการณ์การทำงาน :

- รีไรท์เตอร์ และ ผู้ประกาศข่าว "บมจ. เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรเชั่น" ฝ่ายวิทยุ, 2552 - ปัจจุบัน

- หัวหน้าโต๊ะข่าวสังคม MSS Cable TV (ปทุมธานี) , 2552


- บรรณาธิการบริหาร “นิตยสารบ้านกล้วย” , 2551- ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “บ้านกล้วย” โต๊ะเศรษฐกิจ, 2551


- ฝึกงานที่ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น โต๊ะเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2551 ถึง 30 พฤษภาคม 2551 (โดยมีผลงานลงตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง)


- ฝึกงานที่ เนชั่นทีวี โต๊ะการเมือง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม2551 ถึง 9 พฤศจิกายน 2551


- ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจ “BUCA POST” , 2550

ประสบการณ์ระหว่างศึกษาใน ม.กรุงเทพ
และรางวัลที่ได้รับ :


- ตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 11 ปี 2551


- รางวัลเรียงความยอดเยี่ยม “ถ้าอยากเป็นนักข่าว อยากทำสายไหน เป้าหมายเพื่อสังคมคืออะไร” ของค่ายพิราบน้อยรุ่น 11- ทูตคณะนิเทศศาสตร์ (Bangkok University Communication Arts), 2550- ตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าอบรม “นักศึกษานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนในการทำข่าว
สิ่งแวดล้อม” พิราบเขียวน้อย รุ่นที่ 3, 2550- รางวัลที่ 1 “แฟนพันธุ์แท้หนังสือพิมพ์ไทย” ที่ค่ายพิราบเขียวน้อย จากผู้แข่งขันทั้งหมด 30 คน


- ใบประกาศเกียรติคุณ คะแนนอันดับ 1 ในการสอบภาษาอังกฤษระดับ 4
ของสถาบัน บริติช-อเมริกัน, 2549

กิจกรรม ระหว่างศึกษาที่ ม.กรุงเทพ :

- ผู้ดำเนินรายการสัมมนา “เศรษฐกิจขั้นโคม่า...กับการปรับทีท่าของหนังสือพิมพ์ และนักข่าว” วิทยากรรับเชิญคือ ทนง ขันทอง และ อุลิต แช่มชมดาว, กุมภาพันธ์ 2552- ผู้คิดโครงการ...และ...ผู้ดำเนินรายการสัมมนา “เขียนยังไง...ให้กระแทกใจวัยรุ่น” วิทยากรรับเชิญ คือ น้าเน็ก...เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ธันวาคม 2551


- เป็นครูสอนหนังสือ “เรื่องการออมเงิน” ให้เด็กชั้นป. 3 โรงเรียนคลองหนึ่ง, มกราคม 2551


- พิธีกรโครงการ “โลกสดใสด้วยใจพอเพียง” , กุมภาพันธ์ 2551- อาสาสมัครหาเสียงให้พรรคชาติไทย- อาสาสมัคร ฝ่ายดูแลสถานที่ Universiade 2007


- พิธีกรภาควารสารศาสตร์ ในกิจกรรมงานรับน้องคณะนิเทศศาสตร์, 2549


- หนังสือทำมือ “เพ(ร)าะคิด” เยาวสาส์น, 2549
คุณสมบัติพิเศษ :

- ออกแบบ...และ...สร้างเว็บไซต


- ถ่ายรูป ถ่ายวีดิโอ และตัดต่ออย่างง่าย

- ใช้โปรแกรมกราฟฟิก Illustrator, Photoshop, Image Ready

- มีความรับผิดชอบสูง และสุขภาพแข็งแรง

- กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และรักในการหาความรู้รอบตัว
การอบรมสัมมนา :

- อบรม “การทำงานแบบเนชั่น ” โดย สุทธิชัย หยุ่น, 22 -23 มีนาคม 2551
(สอนการสัมภาษณ์แหล่งข่าว การเขียนสคริปข่าว และการรายงานข่าวแบบเนชั่น)

- สัมมนา “สื่อมวลชนกับการเลือกตั้ง พรรคการเมืองไทยให้อะไรกับวัยโจ๋” โดย บุญยอด สุขถิ่นไทย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เกษมสันต์ วีระกุล ทันฉลอง รุ่งวิทู , มกราคม 2551


- สัมมนา “ไม่ได้เรียนวารสาร แต่อยากทำงานข่าว” โดย กิตติ สิงหาปัด, 2 กุมภาพันธ์ 2550


- สัมมนา “ทำสื่อต้องไม่มีเหลี่ยม” โดย เทพชัย หย่อง


- สัมมนา “ปฏิรูปสื่อเพื่อสื่อที่ประชาชนพึงปรารถนา” โดย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์, 30 มกราคม 2550


- สัมมนา “บันไดสู่อาชีพนักเขียนในแบบฉบับ ELLE Magazine” โดย บ.ก.อัจฉราวดี สต็อคมันน์, 21 พฤศจิกายน 2549


- อบรม “แนวทางสร้างนักเขียนนิตยสารพ็อคเก็ตบุ๊คหลังปี 49” โดย ชาติ กอบจิตติ ปราย พันแสง วชิระ บัวสน ชาติวุฒิ บุณยรกัษ์, 17 กุมภาพันธ์ 2549


- อบรม “เคล็ดลับคนข่าว” โดย กิตติ สิงหาปัด , 5 มกราคม 254