ผมถูกรับเลือกให้เป็น “Ambassador of Bangkok University Communication Arts” (ทูตนิเทศศาสตร์) จากคนสมัคร 130 คน

โดยคัดเลือกจากผลการเรียน ความรู้ และปฏิภาณไหวพริบ ให้ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ และเป็นผู้กระจายข่าวสารของคณะนิเทศศาสตร์แก่บุคคลภายนอก เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ การพูดจา และการวางตัว

ภารกิจ คือ การนำคณะผู้เยี่ยมชมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เยี่ยมชมกลุ่มอาคารนิเทศศาสตร์คอมเพลกซ์ฯ อธิบายหลักสูตรการเรียนการสอน ไปจนถึงเทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียน ทำให้มหาวิทยาลัย ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากจากบุคคลากรภายนอกที่มาดูงานตัวอย่างการทำงาน

อธิบายหลักสูตรการเรียน และการใช้ห้องล้างอัดรูปของคณะนิเทศศาสตร์
ให้แก่คณาจารย์และผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลจักรพงษภูวนาถอธิบายหลักสูตรการเรียนของภาคศิลปการแสดง
และบรรยายถึงการใช้ห้องศิลปการแสดงของนักศึกษา
ให้แก่คณาจารย์และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลจักรพงษภูวนาถอธิบายห้องถ่ายทำข่าวทีวีี และหลักสูตรของภาควารสารศาสตร์
ให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหวินเจ้า-ประเทศไต้หวันต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครดูงานคณะนิเทศศาสตร์
อธิบายหลักสูตรภาควารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์
และการทำงานของกองบรรณาธิการบ้านกล้วย