พิธีกรโครงการ "โลกสดใสด้วยใจพอเพียง" จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เป็นโครงการรณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อม ให้ช่วยกันลดโลกร้อน
โดยมีดาราร่วมออกตระเวนประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ขายน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว
นำมาทำน้ำมันไบโอดีเซล

และรับบริจาคขวดแก้ว ให้กับบริษัทไฟเบอร์กลาส ในการนำไปรีไซเคิล
หน้าที่ของพิธีกรคือให้ความรู้เรื่องการลดโลกร้อน เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม
และนำเล่นเกมกับผู้ร่วมโครงการ ตลอดการออกตระเวน