ผมออกแบบและสร้างเว็บไซต์ www.tonakerodbaan.com ให้กับคุณพ่อ
เป็นกิจการขายรถยนต์มือสองของครอบครัว ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งทาง
ที่ทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น


นอกจากนี้ยังทำเว็บไซต์รวบรวมเรื่อง “สนประดับ” เอาไว้ที่ www.chankit.net/sonpradab/
เป็นเว็บที่สร้างขึ้นมาด้วยภาษา HTML จาก NotePad