ผลงานการลงพื้นที่ในค่ายสิ่งแวดล้อม -สัตหีบ -สารคดีหาดเทียนทะเล