ภาพบรรยากาศการเป็นครูสอนหนังสือ
เด็กนักเรียนชั้นป. 3 โรงเรียนคลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี , มกราคม 2551

สอนในหัวข้อ "การออมเงิน" โดยการเล่านิทานเรื่องกระปุก กับ ออมสิน ที่ทำเงินหายใต้ต้นไม้
เพราะว่าไม่มีกระเป๋าสตางค์
และมีกิจกรรมให้เด็กๆ เล่น ด้วยการตอบปัญหา ว่า...จะเก็บรักษาเงินที่ผู้ปกครองให้มาโรงเรียน
ได้ยังไง ไม่ให้หาย และมีเกม “จากบ้านมาโรงเรียน” ให้เด็กเล่น เพื่อฝึกทักษะ การเก็บรักษาเงิน
ซึ่งเป็นหนึ่งวิธีในการออมเงินที่เด็กๆ สามารถทำได้