My Works on "Baan Kluay" Magazine

หน้าที่ของบรรณาธิการบริหารนิตยสารบ้านกล้วย คือ ต้องบริหาร ดูแล ควบคุม และรับผิดชอบงานทุกส่วน ในกองบรรณาธิการบ้านกล้วย ทั้งเรื่องการหาโฆษณา การคิดประเด็น การตามงาน การควบคุมค่าใช้จ่าย การรวบรวมผลงาน และ โมดิฟายงานทุกชิ้นปกหน้าปกหลัง
----------------------------------------------

- มุมเล่า "Bring Music To People" โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน

- แสบๆ ฮาๆ กับ "พี่อู๊ด...เป็นต่อ"

- ธรรมะหรรษาเดลิเวอร์รี่ เสิร์ฟร้อน...ส่งตรงถึงมือ กับ พระมหาสมปอง

- สุขสัตว์ ๆ


- ภาพเล่าเรื่อง