ผู้คิดโครงการ...และ...ผู้ดำเนินรายการสัมมนา
“เขียนยังไง...ให้กระแทกใจวัยรุ่น” วิทยากรรับเชิญ คือ
น้าเน็ก...เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ธันวาคม 2551


ภาพบรรยากาศวันสัมมนา