ผู้ดำเนินรายการสัมมนาภาพบรรยาการศการสัมมนาในหัวข้อ
"เศรษฐกิจขั้นโคม่า กับการปรับทีท่าของหนังสือพิมพ์ และคนทำข่าว"

วิทยากรรับเชิญคือ ทนง ขันทอง และ อุลิต แช่มชมดาว, กุมภาพันธ์ 2552