พิธีกรภาควารสารศาสตร์ ในงานรับน้องคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2549